Steenmarters

De steenmarter is in Nederland een beschermde diersoort. Het is een diertje dat overlast kan veroorzaken, maar eigenlijk prima kan samenleven met de mens. Mits u de juiste maatregelen treft.

Steenmarters

De steenmarter is een roofdier, bruin van kleur met een witte vlek op de keel. De steenmarter lijkt sterk op de boommarter en eet niet alleen muizen en ratten, maar bijvoorbeeld ook vruchten, eieren vogels en/of insecten. Net wat er in zijn omgeving voorhanden is.

De steenmarter is niet gevaarlijk voor de mens. Maar als de steenmarter zich eenmaal toegang heeft verschaft tot uw huis en/of auto, kan hij wel voor behoorlijk wat overlast zorgen, in de vorm van lawaai, stank en materiaalschade.

De steenmarter mag in Nederland niet worden gedood, verwond, gevangen of daartoe opgespoord, opzettelijk verontrust of in bezit gehouden worden. Hmm. Hoe komt u er dan van af?

 

Wat moet u NIET doen?

Zelf actie ondernemen tegen de steenmarter. Wat u ook probeert, zonder de juiste kennis en kunde gaat het u niet lukken het diertje de toegang tot uw huis en/of auto te ontzeggen.

Laat u ook niet zomaar een antimarter-product aansmeren. Vaak werken die helemaal niet – zonde van uw geld.

Bovendien bestaat de kans dat u zich vergist: een steenmarter laat zich niet snel zien en wie weet blijkt de overlast te worden veroorzaakt door een ander dier, zoals een rat of een muis.

Wat moet u WEL doen?

En wat doet Kelholt Plaagdier Beheersing dan?

Garrit komt eerst even de situatie bekijken, zodat hij kan vaststellen of het om een steenmarter gaat – en waarom die zo nodig bij u moest komen wonen. Eventueel plaatst hij een wildcamera.

Vervolgens adviseert hij wat u het beste kunt doen en beveelt hij indien nodig een weringsmethode aan die wél goed werkt.

Kosten: afhankelijk van de situatie en de te verrichten werkzaamheden