Wespen, hoornaars en bijen

Mensen hebben het vaak niet zo op zoemende insecten die ook nog pijnlijke steken kunnen toebrengen. Toch zijn wespen, hoornaars en bijen een cruciaal onderdeel van de natuur. Ze verdienen het predicaat ongedierte niet, ze verdienen ons respect.

Dit is de wesp

Wespen. Wie kent ze niet? Die geel-zwart gestreepte zomerzoemers, die een zonnige dag flink kunnen verpesten. Een steek van een wesp kan voor heel wat ongemak zorgen. Helemaal als u allergisch bent voor wespen. Een wespennest in uw tuin, schuur of woning is dan ook het laatste waar u op zit te wachten.

De wesp in de natuur

Wespen mogen mensen dan soms overlast bezorgen, het zijn bijzonder nuttige insecten. Ze vangen vliegen en muggen en helpen, net als bijen en hommels, bij het bestuiven van bloemen en planten. Ze ruimen ook afval op in de natuur. In de tuinbouw worden wespen gebruikt voor de biologische bestrijding van bijvoorbeeld de witte vlieg op tomaten.

Overlast door wespen: het wespennest

De wespenkoningin start in het voorjaar met de bouw van haar wespennest. Zij overwintert als enige van haar kolonie. Zodra het nest klaar is, legt ze eitjes. Daaruit worden wespen geboren, die als werksters de bouw voortzetten. Aan het eind van de zomer is het nest klaar. En dat is het moment waarop u last kunt krijgen van de wespen. Dat komt omdat ze zich tot die tijd voeden met de zoete stof die door de wespenlarven wordt afgescheiden. Naarmate de wespen ouder worden, is daar minder van beschikbaar. Daarom gaan de wespen op zoek naar andere zoetigheid – uw glas limonade bijvoorbeeld.

Signalen wespennest

Een wespennest kan zich op allerlei plaatsen bevinden. Bijvoorbeeld in de schuur, onder de dakpannen, in een spouwmuur, in een boom of struik en zelfs in de grond. Vaak is een wespennest niet goed zichtbaar. Denkt u dat u een wespennest heeft, let dan op de volgende signalen:

 • Er vliegen voortdurend wespen heen en weer volgens een vaste route.
 • U hoort een knagend geluid, meestal ’s avonds, dat uit de schutting of vanachter een muur lijkt te komen. Soms hoort u ook gezoem.
 • U ziet iets hangen dat lijkt op een cocon van papier-maché.

  Heeft u een wespennest in uw tuin, maar heeft u er verder geen last van? Laat het dan gewoon hangen. Het nut van de wesp voor de natuur weegt in dat geval zwaarder.

Heeft u een wespennest in uw tuin, maar heeft u er verder geen last van? Laat het dan gewoon hangen. Het nut van de wesp voor de natuur weegt in dat geval zwaarder.

Verschillende soorten wespen

Er bestaan verschillende soorten wespen. De soorten die in Nederland het meest voorkomen zijn de gewone wesp en de Duitse wesp. Een soort die in onze omgeving vrij zeldzaam is, maar die mensen wel vaak de stuipen op het lijf jaagt, is de hoornaar.

Dit is de hoornaar

De hoornaar (ook wel paardenwesp of monsterwesp genoemd) is twee keer zo groot als een gewone wesp, zoemt harder en heeft een langere angel waarmee hij venijnig kan steken. Verder is de hoornaar overigens een stuk minder hinderlijk en agressief dan gewone wespen. Ook hoornaars bouwen nesten, die in uw huis of tuin kunnen voorkomen.

De hoornaar in de natuur

Hoornaars vangen heel veel andere insecten, zoals andere wespen, vliegen, bijen en spinnen, die ze voeren aan hun larven. Daarmee houden ze het evenwicht tussen insecten in stand.

Het hoornaarsnest

Een hoornaarsnest is gemakkelijk te herkennen. Het ziet er namelijk heel anders uit dan andere wespennesten.

Dit is de bij

Veel mensen vinden het lastig te zien: is het een bij, een hommel of een wesp? Er zijn twee verschillen waaraan u snel kunt zien met welk insect u te maken heeft:

 • Bijen en vooral hommels zijn harig, de wesp is kaal
 • Wespen komen in de zomer op uw eten en drinken af, bijen en hommels niet

Verder kan een wesp meerdere keren steken. Een bij sterft na één steek.

De bij in de natuur

Er is bijna geen belangrijker dier in de wereld dan de bij. Zonder bijen heeft de mens geen voedsel, zoals fruit, groente, noten en graan. Bijen zijn bestuivers. Ze verzamelen stuifmeel en bevruchten onze landbouwgewassen. We kennen in ons land ongeveer 350 verschillende soorten bijen: honingbijen, solitaire bijen en hommels.

Ook de metselbij is een bekende bijensoort. Dat is de bij die zich vaak nestelt in de bijenhotels, die u misschien ook wel in de tuin heeft. Verder horen hommels ook tot de bijenfamilie. Zij nestelen vooral onder de grond, onder mos of bijvoorbeeld gezellig in uw spouwmuur.

De bij is een ernstig bedreigd insect. In plaats van ze te bestrijden houden wij ze dan ook vrijwel altijd in leven.

Overlast door bijen: het bijennest

De bij is een beschermde diersoort in Nederland. Een bijennest mag u dan ook niet zelf bestrijden. Of een nest een wespennest of een bijennest is, is aan de buitenkant niet direct te zien. Ga niet zelf op onderzoek uit, bel ons.

Signalen bijennest

Net als een wespennest kan ook een bijennest overal zitten. Sommige bijen graven een nest in de grond. U ziet dan een hoopje zand liggen bij de ingang van het bijennest. Andere bijen maken een nest in hout, holle plantenstengels, een boom of in uw spouwmuur. Let op dezelfde signalen als bij de wesp.

Wat moet u vooral NIET doen?

Als u denkt dat u een bijennest heeft, maar u ziet het niet, ga dan niet op zoek. De bijen zouden u kunnen aanvallen. Als u het wel ziet: kom niet te dicht bij het nest en spuit zeker geen gif.

Wat moet u WEL doen bij overlast door wespen, hoornaars of bijen?

Als u vragen heeft of advies wilt over wespen, hoornaars of bijen, of als u besluit dat u van de overlast verlost wilt worden, dan neemt u contact op met Kelholt Plaagdier Beheersing.

En wat doet Kelholt Plaagdier Beheersing dan?

 • Wespen en hoornaars
  Eerst beoordelen wij of bestrijding daadwerkelijk nodig is of dat er ook een alternatieve oplossing mogelijk is. Blijkt bestrijding de enige manier om u van de overlast te verlossen? Dan gaan wij als volgt te werk: Als toegang tot het nest mogelijk is, spuiten wij biologische diatomeeënaarde rechtstreeks in het nest. Dit middel bestaat uit microscopisch kleine ‘glasscherven’ die het pantser van de insecten stukmaken. Het sterk hygroscopische poeder droogt het insect vervolgens uit. Als er geen toegang tot het nest mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het onder de dakpannen of in een spouwmuur zit, dan gebruiken wij een niet-biologisch middel: het professionele stuifpoeder FicamD, speciaal voor wespen, hoornaars en bijen. Dit poeder blijft 3 maanden werkzaam. Wij gebruiken hiervoor een telescopische poederspuitlans, met een bereik van 8 meter. Het poeder wordt met een druk van ca. 60 bar in het nest gespoten. Kosten: € 95,- voor 1 nest. Elk extra nest dat we tegelijkertijd bestrijden: € 45,- per nest.
 • Bijen
  Als de bijen nog in tros hangen, nemen wij ze levend mee in een kast. Wij herhuisvesten uw bijen dan in een bijenkast in onze eigen tuin. Zijn uw bijen niet transportabel en heeft u er echt overlast van? Dan gaan wij te werk volgens dezelfde bestrijdingsmethode die wij hanteren voor wespen en hoornaars. Dit zullen wij echter zo veel mogelijk proberen te voorkomen.